covid-19-4961257_1920_edited.jpg

Katedra Teologii Systematycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza Państwa na ogólnopolską konferencję naukową „Kościół w dobie koronawirusa. Aspekt teologiczno-praktyczny”. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, za pośrednictwem mediów elektronicznych, w dniach 28-29 października 2020 roku. Inicjatywa jest objęta patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Instrukcja włączenia transmisji

 
Conference

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która dotknęła świat na początku roku 2020, wyraźnie wpłynęła na bieg historii. Państwa na całym świecie stanęły przed trudnym zadaniem troski o zdrowie obywateli przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich bytu materialnego. Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z wirusem okazała się izolacja społeczna na dużą skalę, związana z zawieszeniem działalności wielu przedsiębiorstw. Wprowadzone obostrzenia sanitarne mocno uderzyły w stan finansów większości państw. Ponadto epidemia obnażyła słabości różnorakich systemów, począwszy od gospodarki, przez służbę zdrowia, na szkolnictwie skończywszy. Również w Kościele ujawniło się wiele zjawisk dotychczas niespotykanych lub spotykanych bardzo rzadko. Ograniczenie dozwolonej liczby uczestników liturgii sprawiło, że kościoły opustoszały praktycznie z dnia na dzień. Ta decyzja – mimo dyspensy udzielanej przez biskupów – spotkała się z dezaprobatą pewnych grup wierzących, dla których nieuczestniczenie we mszy niedzielnej czy świątecznej było dotychczas nie do pomyślenia. W wielu przypadkach nie do przyjęcia okazało się również rekomendowane przez władze kościelne przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Pojawiły się błędy doktrynalne, godzące w wypracowaną przez teologię katolicką teorię transsubstancjacji, a ich głosicielami bywały nawet uznane autorytety teologiczne. Zawężona świadomość liturgiczna skutkowała nadużyciami prawa liturgicznego, czego przykładem mogą być loty samolotem z Najświętszym Sakramentem w monstrancji lub „procesje” eucharystyczne na dachach świątyń.
Na szczęście, obok tego typu nadużyć, w trudnym czasie epidemii uwidoczniło się wiele pozytywnych aspektów działalności Kościoła, szczególnie na polu charytatywnym. Kościół służył nie tylko pomocą finansową czy materialną, ale też wolontariacką (np. dominikanki pomagające pensjonariuszom domu pomocy społecznej). Na wysokości zadania stanęły media, także społecznościowe, do których przeniesiono namiastkę życia liturgicznego. Księża organizowali spotkania i rekolekcje na Facebooku, a wiele parafii transmitowało tam swoje nabożeństwa.
Jednym ze zjawisk, dostrzegalnych w czasie klęski, była dość silna polaryzacja środowisk kościelnych. Podczas, gdy jedni próbowali w fakcie epidemii znaleźć jakąś okazję do weryfikacji swoich postaw religijnych, drudzy widzieli w niej przede wszystkim karę za grzechy, a może nawet początek spełniania się wizji apokaliptycznych. Pierwsi zwykle ze zrozumieniem podchodzili do obostrzeń sanitarnych, drudzy często widzieli w obostrzeniach element walki z Kościołem i chrześcijaństwem. Można by zaryzykować stwierdzenie, że epidemia, która z natury jest czymś niepożądanym, podobnie jak wojna, przyniosła również pozytywne skutki – z jednej strony skłoniła ludzi wierzących do autorefleksji i pogłębienia ich życia duchowego, z drugiej obnażyła zakamuflowane dotąd nieprawidłowości, a nawet fanatyzmy. 
Zapowiadana konferencja ma być próbą zmierzenia się – zarówno od strony pastoralnej, jak i doktrynalnej – z problemami dotykającymi Kościół ogarnięty epidemią.
W czerwcu 2020 roku została zrealizowana pierwsza część tego projektu, która zgromadziła dwudziestu pięciu prelegentów z sześciu krajów i miała charakter teologiczno-systematyczny. W drugiej części zostaną podjęte głównie zagadnienia praktyczne. 
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne, wszystkie obrady odbędą się zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Każdy z uczestników otrzyma link, dzięki któremu z dowolnego miejsca w świecie będzie mógł połączyć się z innymi. Propozycje referatów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej do dnia 9 października 2020 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wszystkie referaty wygłoszone w pierwszej części są dostępne na kanale na YouTube pt. "Kościół w dobie koronawirusa". Jesteśmy również obecni na Facebooku.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić poniższy formularz. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłany link umożliwiający dołączenie do grupy na platformie Microsoft Teams.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych.

Jestem osobą duchowną

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Wszystkie prelekcje odbywają się na platformie Microsoft Teams.
W celu uzyskania dostępu proszę skorzystać z formularza dostępnego na naszej stronie.

DZIEŃ PIERWSZY

środa, 28 października

9:15

OTWARCIE KONFERENCJI

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

Dyrektor Instytutu i Dziekan Wydziału Nauk Teologicznych US

9:30

KWARANTANNA I MĄDROŚĆ KOMUNII

dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

10:00

"MIMO DRZWI ZAMKNIĘTYCH". REFLEKSJA NAD DUCHOWOŚCIĄ KOMUNII W WARUNKACH IZOLACJI SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE RUCHU FOCOLARI

dr Katarzyna Wasiutyńska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

10:30

BÓG, KOŚCIÓŁ I ŚWIAT WOBEC COVID-19. LEX ORANDI JAKO INSPIRACJA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEŻYWANIA CZASU PANDEMII

ks. dr Sławomir Jeziorski 

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie

11:00 - 11:30

PRZERWA


11:30

KOMUNIA ŚWIĘTA (DUCHOWA) W CZASACH PANDEMII

dr Paweł Beyga

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

12:00

KORONAWIRUS I SPOWIEDŹ. WOKÓŁ SPOWIEDZI "NA ODLEGŁOŚĆ"

o. dr Paweł Sambor OFM 

Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie

12:30

WPŁYW WPROWADZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU NADZWYCZAJNEGO NA PRZEBIEG CEREMONII POGRZEBOWEJ - ANALIZA PRZEPISÓW PRAWA EUROPEJSKIEGO I KRAJOWEGO

mgr Małgorzata Kuczera 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13:00 - 14:30

PRZERWA OBIADOWA


14:30

EUCHARYSTIA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W NIEMCZECH W DOBIE PANDEMII COVID-19

ks. mgr Andrzej Glombica

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

15:00

CHRZEŚCIJAŃSKIE MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE W REGIONIE MENA W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

mgr Justyna Salamon

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

15:30 - 16:00

PRZERWA


16:00

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W CELACH DUSZPASTERSKICH W DOBIE KORONAWIRUSA. STUDIUM PASTORALNE

mgr lic. Artur Górski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

DZIEŃ DRUGI

czwartek, 29 października

9:00

CYFROWA KOMUNIKACJA RELIGIJNA W KOŚCIELE W POLSCE W CZASIE PIERWSZEJ FALI PANDEMII

ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

9:30

PIELGRZYMOWANIE W EUROPIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU PANDEMII COVID-19 WYWOŁANEJ PRZEZ KONORAWIRUSA SARS-COV-2 (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KATOLICKICH OŚRODKÓW PIELGRZYMKOWYCH)

dr Franciszek Mróz

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

10:00

KATECHETA, KAZNODZIEJA, POŚREDNIK? - ROLA RZECZNIKA INSTYTUCJI KOŚCIELNEJ W CZASIE EPIDEMII

ks. dr Rafał Kowalski

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

10:30 - 11:00

PRZERWA


11:00

KATECHEZA W CZASACH PANDEMII

ks. dr Radosław Mazur

Uniwersytet Szczeciński

11:30

RAZEM NA ODLEGŁOŚĆ - ZNACZENIE KATECHEZY ONLINE DLA BUDOWANIA WSPÓLNOTY I WIĘZI W KOŚCIELE

mgr Marta Sienkiewicz

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:00

KOMUNIKOWANIE RELIGIJNE NA PRZYKŁADZIE OFICJALNYCH WYPOWIEDZI BISKUPÓW KATOLICKICH W POLSCE W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA

ks. dr Rafał Jakub Pastwa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12:30 - 13:30

PRZERWA OBIADOWA


13:30

WYŚCIG PO SZCZEPIONKĘ PRZECIW COVID-19. RYWALIZACJA WEDŁUG ZASAD ETYCZNYCH?

ks. dr Marcin Szczodry 

Uniwersytet Szczeciński

14:00

MIĘDZY OBRZĘDOWOŚCIĄ A DUCHOWOŚCIĄ. O KOŚCIELE W TRYBIE AWARYJNYM. ANALIZA SOCJOLOGICZNA

ks. dr Remigiusz Szauer

Uniwersytet Szczeciński

15:00 - 15:30

PRZERWA


15:30

FUNKCJONOWANIE RODZINY W SYTUACJI PANDEMII COVID-19 W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEGO ZAMIESZKANIA (PERSPEKTYWA GMINY)

ks. dr hab. Józef Młyński, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

16:00

ŚWIATOWE (LOKALNE) KOŚCIOŁY PRAWOSŁAWNE W REAKCJI NA PANDEMIĘ

mgr Andrzej Golimont

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

16:30

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

Dyrektor Instytutu i Dziekan Wydziału Nauk Teologicznych US

 

ZESPÓŁ KONFERENCYJNY

KOMITET ORGANIZACYJNY

ks. dr Krzysztof Jaworski - przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr Diana Del Mastro

ks. dr Marcin Napadło

ks. dr Marcin Szczodry

KOMITET NAUKOWY

ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz - przewodniczący komitetu naukowego

bp prof. dr hab. Henryk Wejman

ks. dr. hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk

prof. dr hab. Miłosz Parczewski

ks. prof. dr hab. Janusz Szulist

ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US

ks. dr hab. Jan Radkiewicz, prof. US

 

PATRONAT NAUKOWY

baner_2.jpg
 

PATRONAT MEDIALNY

KAI-kompletne_kontra.png
 

KONTAKT

Zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną na podany niżej adres e-mail. Korespondencja pocztą tradycyjną może być utrudniona.

Instytut Nauk Teologicznych US

ul. Pawła VI 2 

71-459 Szczecin

(+48) 578 507 967

(+48) 95 752 22 89

  • Facebook
  • YouTube
7C40BC69-DC23-4A60-BFA4-449978B198A6.jpe