Katedra Teologii Systematycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza Państwa na międzynarodową konferencję naukową „Kościół w dobie koronawirusa”. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, za pośrednictwem mediów elektronicznych, w dniach 23-24 czerwca 2020 roku.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która dotknęła świat na początku roku 2020, wyraźnie wpłynęła na bieg historii. Państwa na całym świecie stanęły przed trudnym zadaniem troski o zdrowie obywateli przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich bytu materialnego. Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z wirusem okazała się izolacja społeczna na dużą skalę, związana z zawieszeniem działalności wielu przedsiębiorstw. Wprowadzone obostrzenia sanitarne mocno uderzyły w stan finansów większości państw. Ponadto epidemia obnażyła słabości różnorakich systemów, począwszy od gospodarki, przez służbę zdrowia, na szkolnictwie skończywszy. Również w Kościele ujawniło się wiele zjawisk dotychczas niespotykanych lub spotykanych bardzo rzadko. Ograniczenie dozwolonej liczby uczestników liturgii sprawiło, że kościoły opustoszały praktycznie z dnia na dzień. Ta decyzja – mimo dyspensy udzielanej przez biskupów – spotkała się z dezaprobatą pewnych grup wierzących, dla których nieuczestniczenie we mszy niedzielnej czy świątecznej było dotychczas nie do pomyślenia. W wielu przypadkach nie do przyjęcia okazało się również rekomendowane przez władze kościelne przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Pojawiły się błędy doktrynalne, godzące w wypracowaną przez teologię katolicką teorię transsubstancjacji, a ich głosicielami bywały nawet uznane autorytety teologiczne. Zawężona świadomość liturgiczna skutkowała nadużyciami prawa liturgicznego, czego przykładem mogą być loty samolotem z Najświętszym Sakramentem w monstrancji lub „procesje” eucharystyczne na dachach świątyń.
Na szczęście, obok tego typu nadużyć, w trudnym czasie epidemii uwidoczniło się wiele pozytywnych aspektów działalności Kościoła, szczególnie na polu charytatywnym. Kościół służył nie tylko pomocą finansową czy materialną, ale też wolontariacką (np. dominikanki pomagające pensjonariuszom domu pomocy społecznej). Na wysokości zadania stanęły media, także społecznościowe, do których przeniesiono namiastkę życia liturgicznego. Księża organizowali spotkania i rekolekcje na Facebooku, a wiele parafii transmitowało tam swoje nabożeństwa.
Jednym ze zjawisk, dostrzegalnych w czasie klęski, była dość silna polaryzacja środowisk kościelnych. Podczas, gdy jedni próbowali w fakcie epidemii znaleźć jakąś okazję do weryfikacji swoich postaw religijnych, drudzy widzieli w niej przede wszystkim karę za grzechy, a może nawet początek spełniania się wizji apokaliptycznych. Pierwsi zwykle ze zrozumieniem podchodzili do obostrzeń sanitarnych, drudzy często widzieli w obostrzeniach element walki z Kościołem i chrześcijaństwem. Można by zaryzykować stwierdzenie, że epidemia, która z natury jest czymś niepożądanym, podobnie jak wojna, przyniosła również pozytywne skutki – z jednej strony skłoniła ludzi wierzących do autorefleksji i pogłębienia ich życia duchowego, z drugiej obnażyła zakamuflowane dotąd nieprawidłowości, a nawet fanatyzmy. 
Zapowiadana konferencja ma być próbą zmierzenia się – zarówno od strony pastoralnej, jak i doktrynalnej – z problemami dotykającymi Kościół ogarnięty epidemią. Wydaje się, że największym atutem konferencji jest aktualność proponowanej problematyki. Ponieważ spotkanie jest zaplanowane na czas, kiedy będą jeszcze obowiązywać ograniczenia państwowe, wszystkie obrady odbędą się zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Każdy z uczestników otrzyma link, dzięki któremu z dowolnego miejsca w świecie będzie mógł połączyć się z innymi. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji referatów. Przewidujemy dwudziestominutowe wystąpienia z możliwością krótkiej dyskusji po każdym z nich. Zgłoszenia proszę wysyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie. Termin przyjmowania Państwa propozycji mija 1 czerwca.
Organizatorzy rozważają możliwość publikacji wystąpień.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić poniższy formularz. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłany link umożliwiający dołączenie do grupy na platformie Microsoft Teams.
Propozycje referatów należy składać do dnia 1 czerwca 2020.

Jestem osobą duchowną
Forma udziału w konferencji
 

PROGRAM KONFERENCJI
(ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE)

Dzień pierwszy

23 czerwca 2020

Wszystkie prelekcje odbywają się na platformie Microsoft Teams.
W celu uzyskania dostępu proszę skontaktować się z organizatorami sympozjum.

10:30

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. Marek Górski

Prorektor ds. Nauki

 

SCHEDULEITEM TITLE

 

ZESPÓŁ KONFERENCYJNY

KOMITET ORGANIZACYJNY

ks. dr Krzysztof Jaworski - przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr Diana Del Mastro

ks. dr Marcin Napadło

ks. dr Marcin Szczodry

KOMITET NAUKOWY

ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz - przewodniczący komitetu naukowego

bp prof. dr hab. Henryk Wejman

ks. dr. hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk

prof. dr hab. Miłosz Parczewski

ks. prof. dr hab. Janusz Szulist

ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US

ks. dr hab. Jan Radkiewicz, prof. US

 

KONTAKT

Zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną na podany niżej adres e-mail. Korespondencja pocztą tradycyjną może być utrudniona.

Instytut Nauk Teologicznych US

ul. Pawła VI 2 

71-459 Szczecin

(+48) 578 507 967

(+48) 95 752 22 89

7C40BC69-DC23-4A60-BFA4-449978B198A6.jpe
 

©2020 Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Teologicznych

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now